• Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Italiaans
  • Spaans
toggle menu
toggle menu
IMPORTANT COVID-19 UPDATES - latest service information for Clients and for Members

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, gaat u volledig akkoord met deze algemene oorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, gebruik dan onze website niet.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, bezitten wij, of onze licentiegevers, de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de
onderstaande licentie, zijn al onze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Licentie om website te gebruiken

U mag alleen voor caching doeleinden pagina’s bekijken, downloaden en afdrukken vanaf de website, op voorwaarde dat:

(a)u mag materiaal van deze website (inclusief herpublicatie op een andere website) niet opnieuw publiceren, of materiaal van deze website reproduceren of opslaanIn  een openbaar of particulier elektronisch opvraagsysteem;

(b) u mag onze website of materiaal op onze website niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, bezoeken of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(c) u mag geen materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt kosteloos verstrekt en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te houden met betrekking tot deze website en de informatie op deze website.

Hoewel we trachten om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat het volledig of juist is; noch laten we ons binden om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op deze website actueel blijft.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit (inclusief, maar niet beperkt tot, de
voorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd voor een bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en bekwaamheid).

Onze aansprakelijkheid is beperkt en uitgesloten voor zover maximaal toegestaan onder de van toepassing zijnde wetgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige
directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden of in verband met onze website, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad,
contract of anderszins, inclusief, zonder beperking, winstderving, contracten, bedrijfsactiviteiten, goodwill, gegevens, inkomsten, inkomsten of verwachte besparingen.

Niets in deze algemene voorwaarden zal echter onze aansprakelijkheid voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid uitsluiten of
beperken, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of worden beperkt onder toepasselijke wetgeving.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van onze website is beperkt. We behouden ons het recht voor om de toegang tot delen van onze website, of zelfs onze hele website, naar
eigen inzicht te beperken.

Als wij u een gebruikers-ID en wachtwoord verstrekken om u toegang te geven tot de beperkte delen van onze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat die gebruikers-ID en wachtwoord vertrouwelijk blijven.

U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikers-ID of wachtwoord. Wij kunnen uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen inzicht uitschakelen.

Variatie

We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de actuele versie.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen, samen met ons privacybeleid, de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wet en jurisdictie

Deze kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en voor geschillen met betrekking tot deze kennisgeving is uitsluitend de rechtbank van Engeland bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op een vrij beschikbare sjabloon die is aangemaakt en gedistribueerd door www.website-law.co.uk.